Prezentare

Actemium vine în întâmpinarea provocărilor specifice din industria de petrol și gaze, asistând companiile din acest sector în toate fazele de derulare ale proiectelor lor, prin servicii complete de proiectare, execuție, punere în funcțiune și mentenanță.

Misiunea Actemium este de a-și sprijini clienții în vederea îmbunătățirii avantajului competitiv și a performanței, prin: optimizarea productivității, reducerea consumului de energie, creșterea fiabilității și durabilității facilităților industriale, eficientizarea serviciilor de mentenanță și a costurilor, dedicându-se obiectivelor comune într-un mod inovator.

Pentru a oferi soluții inovatoare, investim constant în calificarea și formarea angajaților noștri într-un sector în care nevoile de producție și constrângerile operaționale necesită sisteme și proceduri complexe, în deplină concordanță cu siguranța angajaților și a bunurilor.

Înțelegând specificul industriei și bazându-ne pe experiența și competențele noastre de specialitate, putem oferi clienților noștri soluții și servicii de înaltă performanță pentru atingerea și menținerea standardelor de calitate și securitate, dar și a normelor de siguranță impuse de reglementările în vigoare.

Know-how:

 • Management de proiect
 • Instalații electrice:
  • Stații de distribuție joasă și medie tensiune
  • Iluminat industrial
  • Încălziri electrice pentru conducte
 • Stații de uscare gaze (de tip skid)
 • Rețele de transport și distribuție de gaze
 • Sisteme de alimentare cu gaz pentru stații de cogenerare, clădiri civile și industriale
 • Integrare sisteme de acționări și automatizări în instalații tehnologice (DCS și PLC)
 • Stații de reducere și măsurare a gazelor (SRM)
 • Noduri tehnologice și de reglare presiune
 • Reparații și retehnologizări instalații existente
 • Punere în funcțiune echipamente și instalații tehnologice
 • Service și mentenanță