Profesionalism și promptitudine

Know-how:

  • Instalații electrice de joasă și medie tensiune
  • Sisteme de automatizare
  • Instalații de alarmare și stingere incendiu
  • Sisteme SCADA și DCS
  • Posturi de transformare și stații electrice de 110/20/6/0.4 kV
  • Tablouri electrice și de automatizare
  • Sisteme de încălzire electrică în instalații industriale și domestice