Pentru a evita deteriorarea în timp a instalațiilor electrice, cât și pentru punerea în funcțiune, sunt necesare verificări periodice ce cuprind o serie de măsurători precum: rezistența de izolație, impedanța de buclă, curentul de scurtcircuit, rezistența de dispersie a prizelor de pământ, continuitatea centurii de împământare, verificarea aparatelor de protecție, inclusiv a disjunctoarelor diferențiale, etc.

Unitățile de business Actemium dețin autorizațiile necesare pentru efectuarea de încercări și pentru emiterea de buletine de verificare PRAM.

Know-how:

 • Măsurători și verificări în vederea punerii în funcțiune a instalațiilor electrice, de încălzire, ventilație și climatizare
 • Măsurători și verificări în vederea punerii în funcțiune a instalațiilor de automatizare și instrumentație
 • Eliberări buletine de verificare
 • Măsurători și verificări periodice pentru:
  • Instalații și aparataje electrice de joasă, medie și înaltă tensiune
  • Instalații de automatizare și aparatură de câmp
  • Instalații de legare la pământ și paratrăsnet
  • Protecție catodică
  • Echipamente înglobate în construcții
 • Reglări și măsurători de debite, viteze, temperaturi pentru instalații de ventilație și încălzire
 • Revizii periodice în instalații electroenergetice