Expertiză

  • Inginerie și consultanță
  • Mentenanță instalații electrice de medie și joasă tensiune
  • Exploatare stații de medie și joasă tensiune
  • Reparații motoare electrice de medie și joasă tensiune
  • Teste și măsurători PRAM
  • Montaj instalații electrice
  • Mentenanță iluminat industrial

Segmente de piață:

  • Industria chimică – Producție de amoniac, acid azotic, uree, melamină, azotat de amoniu, îngrășăminte NPK