În această fază, Actemium oferă soluții și servicii de inginerie multidisciplinare adaptate nevoilor companiei dumneavoastră, având în permanență în vedere raportul cost-eficientă, legislația în domeniu, precum și standardele și reglementările în vigoare.

Această abordare multidisciplinară poate fi aplicată atât în cazul instalațiilor noi (greenfield), cât și în cazul celor existente (brownfield). Astfel, orice extinderi ale sistemelor existente pe parcursul procesului de inginerie, pot fi ușor de gestionat și duse la bun sfârșit  în mod eficient și fără surprize.

Toate resursele necesare susținerii eficiente ale unui proiect – de la proiectare până la implementare, punere în funcțiune și mentenanță sunt disponibile in-house.

Know-how:

  • Instalații electrice de joasă și medie tensiune, inclusiv tablouri electrice
  • Sisteme și instalații bazate pe instrumentație
  • Automatizare, tablouri și software pentru automatizare
  • Sisteme de semnalizare și alarmare în caz de incendiu
  • Instalații de încălzire electrică